32
page-template-default,page,page-id-32,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,smooth_scroll,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Komu możemy pomóc

Ofertę kierujemy do podmiotów, które stale bądź doraźnie potrzebują wsparcia w:

 • przygotowaniu umów i dokumentacji
 • prowadzeniu negocjacji
 • reprezentowaniu przed sądami czy urzędami
 • weryfikacji dokumentów

Najczęściej z naszej pomocy korzystają:

osoby działające w branży kreatywnej: autorzy, artyści, twórcy

Klientom z branży kreatywnej udzielamy wsparcia na różnych etapach ich działalności. Przede wszystkim:

 • pomagamy Klientom w czasie zawierania przez nich umów o przeniesienie albo udzielenie licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej do ich twórczości, gdyż zarówno tworzymy tego typu umowy, weryfikujemy przedstawione Klientom przez ich kontrahentów umowy, jak też negocjujemy w imieniu Klientów postanowienia takich umów, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób interes Klienta,
 • doradzamy w jaki sposób Klienci mogą zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej w codziennej działalności,
 • zapewniamy Klientom pomoc w przypadku naruszeń ich praw własności intelektualnej, oferując im dochodzenie ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym poprzez:
 • wystąpienie do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania,
 • prowadzenie rozmów z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń,
 • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, wystąpienie na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu.

Kancelaria skupia się by na każde naruszenie praw autorskich Klientów reagować szybko i skutecznie, co powoduje wysoką efektywnością takich działań.

innowatorzy i wynalazcy

 

 

przedsiębiorcy realizujący prace badawczo-rozwojowe oraz projekty innowacyjne

Przedsiębiorców realizujących innowacyjne projekty techniczne jak i technologiczne wspieramy w kontaktach i negocjacjach z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi poprzez przygotowanie:

 • listów intencyjnych oraz umów wstępnych
 • ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie umów i klauzul o zachowanie poufności
 • umów o prace badawczo-rozwojowe (zlecenie ich wykonania jak i wspólne przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych)
 • umów na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych;
 • umów cesji lub umów licencji praw własności intelektualnej od uczelni wyższych (prowadzimy negocjacje modeli wynagrodzeń oraz zasad komercjalizacji)
 • umowy konsorcjum w ramach której zabezpieczymy członków konsorcjum w zakresie odpowiedzialności za projekt oraz określimy zasady korzystania i/lub nabycia praw własności intelektualnej
e-commerce, sprzedaż on line

Wspieramy klientów z branży e-commerce: sklepy internetowe, portale aukcyjne, platformy sprzedażowe, portale, serwisy i platformy internetowe oraz administrujących aplikacjami mobilnymi. W tym zakresie:

 • przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące sprzedaży i świadczenia innych usług w Internecie
 • opracowujemy regulaminy, ogólne warunki umów i polityki prywatności oraz dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 • analizujemy i doradzamy w zakresie kwestii prawnych występujących przy prowadzeniu kampanii reklamowych
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sporach dotyczących działalności gospodarczej w Internecie oraz w sporach przedsiębiorców z konsumentami
 • weryfikujemy informacje handlowe pod kątem zgodności z wymogami prawa telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi przepisami prawa
 • doradzamy w zakresie dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do regulacji odnośnie ochrony własności intelektualnej, prawa konsumenckiego oraz ochrony danych osobowych
rynek mediów i reklamy

Działamy na rzecz podmiotów z branży mediowej, przedsiębiorców świadczących usługi związane z reklamą i promocją oraz podmiotów zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i reklamową. Reprezentujemy domy mediowe, agencje reklamowe i kreatywne, producentów telewizyjnych, studia graficzne i agencje copywriterskie.

W ramach tej specjalizacji:

 • pomagamy przy sporządzaniu, negocjowaniu, analizowaniu umów oraz dokumentów towarzyszących związanych z działaniami reklamowymi i promocją, a także szeroko rozumianą branżą mediową
 • przygotowujemy umowy o realizację produkcji reklam, programów audiowizualnych, umowy z zakresu produkcji filmowej i reklamowej (umowy o napisanie scenariusza, umowy o rozpowszechnianie fonogramów, filmów)
 • analizujemy umowy o zakup czasu mediowego, powierzchni mediowej zawierane z domami mediowymi
 • przygotowujemy umowy w zakresie sponsoringu i lokowania produktów,
 • doradzamy w postępowaniu przed KRRiTV (m.in. w zakresie koncesji na rozpowszechnianie programów).
 • opiniujemy kampanie reklamowe i materiały promocyjne, zarówno w ramach reklamy publicznej (ATL) jak i niepublicznej (BTL),
 • opracowujemy ekspertyzy związane z regulacjami dotyczącymi promocji i dystrybucji produktów, ograniczeniami reklamy określonych typów dóbr i usług, oceną ambush marketingu, marketingu wirusowego oraz innych działań reklamowych w ramach portali społecznościach, regulacjami dotyczącymi promocji i dystrybucji produktów,
 • pomagamy w przygotowywaniu programów lojalnościowych i programów sprzedaży premiowej, w prawidłowej organizacji konkursów oraz eventów,
 • sporządzamy regulaminy serwisów internetowych,
 • doradzamy w zakresie wykorzystania w działaniach reklamowych baz danych,
 • przygotowujemy analizy związanych z przejawami nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy,
 • analizujemy naruszenia dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd, porównawczej oraz podrabiania i ochrony produktów markowych.
uczelnie wyższe, instytuty badawcze, konsorcja naukowe

Pomagamy instytucjom naukowym i badawczym oraz centrom badawczym jak i przedsiębiorcom w zabezpieczeniu wzajemnych relacji poprzez przygotowanie:

 • listów intencyjnych oraz umów wstępnych
 • umów o prace badawczo-rozwojowe (zlecenie ich wykonania jak i wspólne przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych)
 • umów z pracownikami uczelni wyższych;
 • umów na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych;
 • umów cesji lub umów licencji praw własności intelektualnej od uczelni wyższych (prowadzimy negocjacje modeli wynagrodzeń oraz zasad komercjalizacji)

umowy konsorcjum (ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia członków konsorcjum w zakresie odpowiedzialności za projekt oraz określenia zasad korzystania i/lub nabycia praw własności intelektualnej)

ośrodki kultury, sztuki i rozrywki, konserwatorzy dzieł dawnych

Dla tego rodzaju klientów oferujemy przede wszystkim:

 • pomoc w zawieraniu i negocjowaniu umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów licencyjnych oraz umów, które zawierają postanowienia dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji na korzystanie z nich
 • wsparcie w zakresie wyjaśniania bieżących kwestii z zakresu korzystania z własnej i cudzej własności intelektualnej, z naciskiem na zgodne z prawem korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich,

prowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej.

agencje reklamowe i marketingowe, podmioty zajmujące się promocja i marketingiem

Działamy na rzecz podmiotów z branży mediowej, przedsiębiorców świadczących usługi związane z reklamą i promocją oraz podmiotów zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i reklamową. Reprezentujemy domy mediowe, agencje reklamowe i kreatywne, producentów telewizyjnych, studia graficzne i agencje copywriterskie.

W ramach tej specjalizacji:

 • pomagamy przy sporządzaniu, negocjowaniu, analizowaniu umów oraz dokumentów towarzyszących związanych z działaniami reklamowymi i promocją, a także szeroko rozumianą branżą mediową
 • przygotowujemy umowy o realizację produkcji reklam, programów audiowizualnych, umowy z zakresu produkcji filmowej i reklamowej (umowy o napisanie scenariusza, umowy o rozpowszechnianie fonogramów, filmów)
 • analizujemy umowy o zakup czasu mediowego, powierzchni mediowej zawierane z domami mediowymi
 • przygotowujemy umowy w zakresie sponsoringu i lokowania produktów,
 • doradzamy w postępowaniu przed KRRiTV (m.in. w zakresie koncesji na rozpowszechnianie programów).
 • opiniujemy kampanie reklamowe i materiały promocyjne, zarówno w ramach reklamy publicznej (ATL) jak i niepublicznej (BTL),
 • opracowujemy ekspertyzy związane z regulacjami dotyczącymi promocji i dystrybucji produktów, ograniczeniami reklamy określonych typów dóbr i usług, oceną ambush marketingu, marketingu wirusowego oraz innych działań reklamowych w ramach portali społecznościach, regulacjami dotyczącymi promocji i dystrybucji produktów,
 • pomagamy w przygotowywaniu programów lojalnościowych i programów sprzedaży premiowej, w prawidłowej organizacji konkursów oraz eventów,
 • sporządzamy regulaminy serwisów internetowych,
 • doradzamy w zakresie wykorzystania w działaniach reklamowych baz danych,
 • przygotowujemy analizy związanych z przejawami nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy,
 • analizujemy naruszenia dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd, porównawczej oraz podrabiania i ochrony produktów markowych.
projektanci wzornictwa przemysłowego i architekci

Pomagamy Klientom będącym projektantami wzornictwa przemysłowego zajmującym się projektowaniem mebli, opakowań, przedmiotów codziennego użytku itp. oraz architektom (w tym architektom wnętrz, krajobrazu i ogrodów) oferując im wsparcie w zakresie:

 • ochrony ich twórczości oraz korzystania z twórczości innych osób przy tworzeniu własnych projektów,
 • tworzenia umów o przeniesienie praw własności intelektualnej albo umów licencyjnych, negocjowanie ich postanowień w imieniu Klienta, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób jego interes, jak też weryfikację umów przedstawionych Klientom przez ich kontrahentów,
 • naruszeń ich praw własności intelektualnej poprzez pomoc w dochodzeniu ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym i sądowym, zapewniając:
 • wystąpienie do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania,
 • prowadzenie rozmów z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń,
 • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, wystąpienie na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu.
sektor produktów konsumenckich, fmcg

Oferujemy doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze FMCG (w tym branży spożywczej, kosmetycznej oraz artykułów gospodarstwa domowego). Pomagamy przedsiębiorstwom funkcjonować zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i z poszanowaniem praw konsumentów. Doradzamy jak chronić się przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi określając z jednej strony ryzyka związane z naruszeniem prawa, z drugiej strony – przygotowując opinie i wytyczne w zakresie możliwych działań wobec konkurencji.

W tym obszarze:

 • prowadzimy spory sądowe dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz reprezentujemy Klientów przed UOKiK
 • analizujemy projekty biznesowe naszych Klientów pod kątem potencjalnych naruszeń
 • przygotowujemy umowy dotyczące zakazu konkurencji, poufności czy tajemnicy przedsiębiorstwa
 • sporządzamy, negocjujemy, weryfikujemy wzorce umów oraz regulaminy
 • doradzamy w zleceniach typu compliance (zapewnienie zgodności dokumentów o międzynarodowym zakresie obowiązywania z przepisami polskimi i unijnymi)
 • pomagamy w ochronie własności intelektualnej, w tym znaków towarowych
 • przygotowujemy projekty i wdrożenia struktur dystrybucyjnych, przedstawicielskich oraz polityk handlowych
 • doradzamy w zakresie stosowania regulacji prawa konsumenckiego, w tym dotyczących uprawnień konsumentów i procedur reklamacyjnych,
 • świadczymy pomoc w zakresie przeprowadzania promocji lub konkursów, programów lojalnościowych oraz reklamy i strategii marketingowych
 • opiniujemy spełnienie wymogów odnośnie bezpieczeństwa produktów, w szczególności dotyczących etykietowania produktów, wspieramy także przy wprowadzaniu produktów do obrotu
 • przygotowujemy polityki prywatności i pozostałe niezbędne dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych.
 • zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie regulacji sektorowych
 • opiniujemy i negocjujemy kontrakty handlowe, ogólne warunki sprzedaży
 • oferujemy wsparcie przy kontrolach jakości.
branża informatyczna, telco, producenci gier komputerowych

W ramach projektów informatycznych i telekomunikacyjnych przygotowujemy, negocjujemy i pomagamy w realizacji umów IT oraz gałęzi prawa powiązanych doradzając m.in. w zakresie:

 • licencji i zakupu oprogramowania komputerowego i sprzętu,
 • umów dotyczących wdrożeń systemów komputerowych (SAP, Oracle), usług SLA’s
 • umów dotyczących aktualizacji oprogramowania komputerowego, rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych (CRM, PRM, systemy bilingowe, systemy paszportyzacyjne, hurtownie danych, portale)
 • umów kolokacyjnych
 • umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do aplikacji komputerowych
 • badania możliwości wykorzystania oprogramowania opartego o licencje open source (otwartego kodu źródłowego) w komercyjnych projektach IT
 • opracowywania, opiniowania i negocjowania umów outsourcingowych,
 • umów związanych z usługami cloud computing i SaaS
 • aspektów regulacyjnych rynku telekomunikacyjnego (w tym negocjowanie i opiniowanie umów o podłączeniu do sieci, umów dzierżawy łączy, umów na usługi internetowe i głosowe)
 • opracowywania i opiniowania wzorów umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • obsługi procesu inwestycyjnego związanego z budową, modernizacją, eksploatacją sieci telekomunikacyjnych
 • doradztwa w procesach ustalania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym regulowania praw do gruntów w zakresie tzw. prawa drogi i służebności przesyłu)
 • obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wdrażaniu projektów informatycznych i telekomunikacyjnych,
 • doradztwa dla podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną m.in przy przygotowaniu regulaminów, polityk i innej dokumentacji do świadczenia usług drogą elektroniczną
 • audytów prawnych usług cloud computing i SaaS pod kątem wymaganych zgód i obowiązków informacyjnych

Dodatkowo producentów gier wspieramy poprzez:

 • przygotowanie i opiniowanie umów dotyczących dystrybucji oraz produkcji gier komputerowych
 • przygotowanie licencji dotyczące gier komputerowych
 • negocjacje pomiędzy producentami, wydawcami i twórcami gier komputerowych
 • analizę i badanie zdolności ochronnej oznaczeń w formie postaci, nazw oraz grafik wykorzystywanych w grach komputerowych
prasa i wydawcy, nadawcy i producenci

Wspieramy polskie oraz zagraniczne wydawnictwa prasowe i literackie w zakresie prawnych aspektów:

 • pozyskiwania kontentu, praw do formatów gazet
 • zamieszczania reklam
 • publikowania tekstów zamówionych
 • tworzenia systemów kolportażu
 • przygotowywania umów dystrybucyjnych
 • rejestracji tytułów prasowych
 • reprezentowania wydawców w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych.

Nadawcom i producentom oferujemy wsparcie obejmujące:

 • tworzenie, analizę i negocjowanie umów z zakresu ich bieżącej działalności,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz regulacji prawnych dotyczących sponsoringu, lokowania produktu oraz reklamy telewizyjnej,
 • reprezentowanie ich w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej,
fundusze kapitału zalążkowego i venture capital inwestujące w nowe technologie

Obsługujemy procesy inwestycyjne dotyczące własności intelektualnej, zarówno z perspektywy inwestora, jak i z perspektywy ochrony interesów podmiotu, będącego przedmiotem inwestycji, w tym start-upów.

Fundusze inwestycyjne wspieramy w zakresie:

 • obsługi korporacyjnej
 • opiniowania i przygotowywania umów inwestycyjnych
 • bieżącego doradztwa w każdej fazie procesu inwestycyjnego

wyjścia z inwestycji

start-up tworzące i rozwijające nowe technologie

Doradzamy start-upom technicznym, technologicznym i kreatywnym w zakresie obsługi korporacyjnej, ochrony własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych.

Start-upom zapewniamy wsparcie w zakresie:

 • założenia przedsiębiorstwa (doradztwo odpowiedniej formy prawnej oraz przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego)
 • audytu IP (pomagamy wskazać co przypadku danego przedsiębiorstwa należy chronić i jak to robić – przygotowujemy niezbędne dokumenty w postaci umów, regulaminów oraz zgłoszeń do Urzędu Patentowego)
 • badań i analiz praw własności intelektualnej
 • strategii ochrony praw własności intelektualnej
 • monitorowania zgłoszeń znaków towarowych

komercjalizacji praw własności intelektualnej

instytucje finansowe i płatnicze, fintech-y w zakresie open banking

Wspieramy banki, instytucje finansowe i płatnicze w zakresie prawa IT, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej oraz open banking.

 

Oferujemy:

 • opracowanie umów wdrożenia IT, serwisu i utrzymania (SLA)
 • opracowanie umów licencji oprogramowania dla instytucji finansowych
 • pomoc w procesie negocjacji i aneksowania tych umów
 • opracowanie koncepcji i analiza prawnej materiałów marketingowych
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych
 • analizę prawnych aspektów bezpieczeństwa systemów IT w sektorze finansowym
spadkobiercy praw własności intelektualnej

Naszą ofertę kierujemy do osób, które odziedziczyły po swoich krewnych lub innych osobach samodzielnie lub wraz z innymi spadkobiercami poniższe prawa własności intelektualnej:

 • majątkowe prawa autorskie
 • prawa pokrewne (np. prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów lub wideogramów)
 • prawa własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne na znaki towarowe lub wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów użytkowych)

i chcą się dowiedzieć w jakiś sposób z nich korzystać, pobierać wynagrodzenie z tytułu ich korzystania przez osoby trzecie, jak też uzyskiwać tantiemy z organizacji zbiorowego zarządzania, np. ZAiKS, STOART, SAWP, ZPAV.

 

W ramach wsparcia prawnego Klientów będących spadkobiercami:

 • pomagamy Klientom w czasie zawierania przez nich umów o przeniesienie albo udzielenie licencji na korzystanie z odziedziczonych praw własności intelektualnej, gdyż zarówno tworzymy tego typu umowy, weryfikujemy przedstawione Klientom przez ich kontrahentów umowy, jak też negocjujemy w imieniu Klientów postanowienia takich umów, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób interes Klienta,
 • zapewniamy Klientom pomoc w przypadku naruszeń odziedziczonych praw własności intelektualnej, oferując im dochodzenie ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym poprzez:
 • wystąpienie do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania
 • prowadzenie rozmów z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń
 • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, wystąpienie na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu
 • reprezentujemy Klientów w sporach z:
 • organizacjami zbiorowego zarządzania dotyczących wypłat zaległych tantiem
 • pozostałymi spadkobiercami praw własności intelektualnej odnośnie zasad korzystania ze wspólnych praw i podziału korzyści z tytułu ich eksploatacji.

skontaktuj się jeśli potrzebujesz pomocy w innym, niewymienionym zakresie, spróbujemy pomóc